Υπολογισμός πενταετίας

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε τον πίνακα με τις αμοιβές της τελευταίας πενταετίας βάσει του παλαιού μισθολογίου (έως 31/10/2011). Σημειώνεται ότι η εφαρμογή αφορά παλιούς (πριν το 1993) ασφαλισμένους.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ.