Εφαρμογή "Αθηνά"

  • Υπηρεσίες Σχολείων: οι εφαρμογές του συστήματος "Αθηνά" που αφορούν τα σχολεία των ενταγμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες Γραφείων: οι εφαρμογές του συστήματος "Αθηνά" που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες των ενταγμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης.
  • Εφαρμογή Εξετάσεων: η εφαρμογή του συστήματος "Αθηνά" που υποστηρίζει τη δημιουργία επιτροπών για κάθε είδους εξετάσεις.

Υπηρεσία Προσωπικής Ενημέρωσης

Με την υπηρεσία ενημέρωσης του "Αθηνά" (personalinfo), οι εργαζόμενοι στις ενταγμένες διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος που τους αφορούν (προσωπικά, οικονομικά κλπ.).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εδώ.